!…سه نقطه های دل لیمو...!

عجله نکن ! زندگی همین روزاست !

چی بخورم این ویروسه رو بشوره ببره؟!

از زمستون فقط سرماخوردگی شدید بهمون رسید
شب از درد بیدار شدم 
روز از درد خواب رفتم
امروز که دیگه عرفانی طور روی کتاب مردم :-\
خوب شو خوب شو لطفا :-(

ممنونم که وارد حریم شخصی من نمیشید و به همون اطلاعاتی که توی پستها نوشتم اکتفا میکنید :)
یک لیموی عاشق زندگی هستم
عاشق عاشقی
و در جست و جوی آرامش هیجان عشق!
مرا بخوان و برایم بنویس
پیوندهای روزانه
Designed By Erfan Powered by Bayan