!…سه نقطه های دل لیمو...!

عجله نکن ! زندگی همین روزاست !

انصرافی

چند روزه میام مینویسم ,
مینویسم , 
مینویسم ,
تهش به جای "ذخیره و انتشار " انصراف میدم و میرم !
نمیدونم چرا.
Designed By Erfan Powered by Bayan