!…سه نقطه های دل لیمو...!

عجله نکن ! زندگی همین روزاست !

ایشالله میشی :-))

باباش جانباز شیمیاییه , خیلی پولداره و البته خیر ! خودش یه نمه معلولیت داره... مدرسه عادی هم قاچاقی ثبت نامش کردن چون پدرش خیلی به وضع مدرسه رسیدگی میکنه!
البته این مربوط به پنج سال پیش هست! فقط چند ماه تو کلاس ما بود و یه سری دخترهای از دماغ فیل افتاده(!) نه تنها کاری بهش نداشتن بلکه زخم زبون هم میزدن و مورد تمسخر یک عده کم عقل قرار میگرفت!
پوست دستهاش همیشه از شدت خشکی کنده میشد 
دلم نمیخواست اذیت شه , بخصوص اینکه نپذیرفته بود یکم با بقیه متفاوته و خیلی هم حساس بود , اسمشو صدا میکردی گریه میکرد
یه روز هم طبق معمول نامعمول درحال گریه بود که تصمیم گرفتم برم بهش پیشنهاد دوستی بدم :) اولش باهام تند برخورد کرد چون فکر کرد منم مثل بقیه قصد آزارشو دارم ولی کم کم بهم عادت کرد و رابطه برقرار کرد.. یه روز شمارمو گرفت یه روز واسم نقاشی کشید یه روز مهمونم کرد بوفه مدرسه یه روز رفت مسافرت واسم سوغاتی آورد :) منم ازش حمایت میکردم و با هرکسی که باهاش بدرفتاری میکرد برخورد میکردم
هیچی دیگه همون چندماه بود و بعدش رفت هنرستان خیاطی , کارش هم خوبه اتفاقا :)
خیلی هم با معرفته تقریبا هفته ای یک بار حالمو میپرسه بعد از چندین سال دوری , اخه همون موقع جدا شدیم و دیگه هیچوقت ندیدمش(همشهری نیستیم)
حالا امروز باز پی ام داده بود حالمو بپرسه 
بعد از کلی احوالپرسی و ابراز علاقه که خیلی دوست دارم *.* و... گفت لیمو نامزد نیستی؟!
گفتم نه!! 
گفت ایشالله میشی
:||||
بهش میگم الان که خیلی زوده میگه ناراحت نباش 
:-\\\
داشتم فکر میکردم چی بگم الان؟! یهو نوشت پروفایلت هم عوض کن 
:||

خرس قرمز کناری داره بهم پوزخند میزنه میگه لیموی ترشیده ناراحت نباش که ترشیدی :-D پروفایلتو عوض کن همه چی حله :-X

پس بااین حال منم ترشیده محسوب میشم! D:
اونجایی که زندگی میکنه سن ازدواج کمه , و با این تفاسیر بله هممون ترشیدیم :-))

چگونه می توان امام زمان (ع) را شناخت


طبق روایات شیعی برخی از مھمترین علائم حقانیت وجود امام زمان در ظھورش امور ذیل میباشند:

عبا و عمامه سبز ،مردی میانسال ، حامل عصا و تابوت حضرت موسی(ع) و ذوالفقار علی(ع) و
کتاب موسوم به « قرآن علی » بھمراه حضرت مسیح (ع) و سیصد و اندی از یارانش. این عمده علائم ، 
شخصی ایشان است بھمراه برخی از علائم طبیعی و اجتماعی و غیره . ولی مھمترین و تعیین کننده

ترین اینھا علائم شخصی حضرت اوست وگرنه بسیاری از علائم طبیعی و بشری ظھور حضرت
مدتھاست که در سراسر جھان آشکار شده است و می تواند متعلق به ھر مدعی امامت باشد . و

نیز این روایت که در ھنگام ظھورش بر تاق آسمان، حقانیت این ظھور نوشته می شود که به مثابه
شناسنامه اوست . ولی آیا چه کسی و با چه سندی می تواند علائم شخصی ایشان را تشخیص

دھد که درست است و جعلی نیست؟ و نیز اینکه امروزه به کمک اشعه لیزر از زمین و یا ماھواره ھا
می توان در آسمان ھر مسئله ای را بھر زبانی نوشت . پس این علامت ھم قابل سندیت نیست. پس

ملاک تشخیص ایشان از یک دجال چیست؟ آیا براستی ھیچیک از ما شیعیان که شبانه روز در انتظار

ظھورش ضجه می زنیم لحظه ای ھم به این امر اندیشیده ایم و یا اینکه تعارف می کنیم و یا می
پنداریم که آن حضرت خودش می اید و درب خانه ما را می زند و ما را نجات می دھد و گور بابای بقیه

!! بنظر می رسد این آخری از سائر دلایل، معنوی تر و قابل اعتماد تر باشد. اینطور نیست؟
امروزه وقتی که محاکمه سید علی محمد باب مدعی امام زمان بودن را به یاد میآوریم که چگونه در
یک امتحان دستور زبان عربی مردود و محکوم به اعدام شد به حال خودمان خنده مان می گیرد با

این علائمی که در ذھن خودمان برای او قایل ھستیم آنھم در عصری که می توان به یاری تکنولوژی
حتی انسانی نورانی را سوار بر اسب در آسمان پرواز داد و ھمچون فیلمھای « جنگ ستارگان » 
شمشیرھای نوری ساخت و یک مھدی یا مسیح ھزار بار متافیزکی تر از روایات تاریخی تحویل بشریت

داد. طبق اخبارھا و شایعات پراکنده سازمانھای جاسوسی و اطلاعاتی مشغول طراحی چنین ناجی
ھائی برای بشریت و خاصه مسلمانان ھستند. بنابراین نگران این داعیان امامت و نائب امامتی که در
کشورمان مردمان را سرکیسه می کنند نباشیم که بیش از حد رسوایند بلکه نگران آن امام زمانی

باشیم که در سازمانھای روشنفکری غرب مشغول طراحی شدن است که ھمه ویژه گیھای روایات
مسیحی و شیعی را دارد و بسیار برتر از آن است.
براستی آیا چاره چیست؟

بی تردید اگر بخواھیم طبق روایات تاریخی و علائم موجود در این روایات در انتظار ظھور ناجی باشیم
بایستی پیشاپیش خودمان را فریب خورده بدانیم و قطع امید کنیم. وقتی مشتی شیاد که اکثرشان
بیماران روانی و رسوایند قادر ھستند که مردمان را بفریبند وای بر آن امام و ناجی که در سازمان

ناسا تولید شود که حتی بر پیشانی او ھم نامش بدرخشد.
مسئله اینست و لاغیر!
پس بر ھر عاقلی مبرھن است که امام زمان جز بواسطه ایمان یقینی و معرفت قلبی و عرفان و
عطش جدی برای درک آن حضرت ،قابل تشخیص نیست . یعنی جز معرفت نفس ھیچ راھی مطمئن
وجود ندارد.
به یاد آوریم که در صدر اسلام درباره حقانیت امامت ائمه اطھار(ع) و شناسنامه آنھا کمترین تردیدی
نبود وآنان در تنھائی مطلق و گاه بدون وجود حتی یک مؤمن صدیق و عارف، شھید شدند آنھم بنام
ملحد و مرتد.
آنان ھم آشکارا فرزندان علی(ع) وفاطمه(ع) بودند و ھم به زبان عربی صحبت می کردند و جملگی
دارای کرامت بودند ولی ھیچ مشکلی از مسلمانان حل نشد وھمانھا آنان راشھیدساختند و نه کفّار.

آنچه امام را تشخیص میدھد و تصدیق می کند ھیچیک از علائم مذکور نیستند آنھم در دوران ما. ملاک
تشخیص امام، دل عاشق و ذھن عارف و جان ھوشیار ودر انتظار و جستجوگر است. حضرت
مسیح(ع) نیز در مسیحا بودنش به لحاظ نژاد و علائم ھیچ کم نداشت ولی بواسطه روحانیت یھود

محاکمه و مصلوب شد و نه رومیان شرابخواره و منکر خدای یگانه. پس بھتر است که بر خود بترسیم و
نشانه ھای جھانی و بشری و طبیعی و تاریخی ظھور را درک و تصدیق کنیم و خودمان را بواسطه
عرفان نفس و اخلاص در دین برای درک وجود مبارکش مھیا سازیم واز آن دریای علائم ضد و نقیض

حاصل از روایات تاریخی نومید باشیم که بھترین ملعبه دجّالان می تواند بود. امام را به قلب و جان و
عرفان می توان شناخت و نه با چشم و ھوش کتابی و فنی و شناسنامه ای . و به یاد داشته باشیم
که امام زمان شناسنامه ندارد. فقط با تکنولوژی باستان شناسی می توان درستی شمشیر

علی(ع) و تابوت موسی(ع) را در نزد ناجی موعود تشخیص داد . پس غربی ھا زودتر از ما تشخیص
می دھند . آیا اینطور نیست؟!از کتاب " دایره المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد دوم ص 198 

:-/
:-))
متشکرم خوب بود
:-D
عجب :)))
خیلی :-))
یعنی عکس پروفایل هم تاثیر داره؟؟ D:
نه به اون مسأله فکر نکنم :-)) احتمالا جنبه نقد داشته 
شایدم حق با شماست و ربط داره :-)))
اون آخرشو ک بیخ،
ولی ایول مرام و رفاقتتو. خیلی دوست دارم این طرز برخورد رو.
:-) من هدفم ثبت اخرش جهت خنده و دل شاد کردن بود ولی خب بازم مثل همیشه به من لطف داری کیلگ 
مرسی :-)
چهارشنبه ۶ دی ۹۶ , ۲۰:۰۹ آقای سر به هوا(o_0)
دوست باوفا کمه جدا

درسته...
قدر هم رو بدونید پس :D
:-))بله
خوش قلبِ مهربون❤️⁩⁦☺️⁩
اره دختر خیلی گلیه .:-)
من شما رو گفتم لیمو جان:) 
مرررسییییی عزیزم لطف داری :-*
ینی هر چی بیشتر میگذره بیشتر توی دلم جا میگیری:)))
آخ تو چقد مهربونی:)
الهی *.* عزیزی آرام جان
رفتار خیلی از ماها که ادعای انسانیت داریم تاسف بر انگیزه


همون خرسه هن گیر خیلیا نمیادااا😀😀😀😀
بله واقعا 

اره اره قدرشو میدونم :-)))
حالا شاید قراره برات خواستگار بفرسته:-"
فکر نکنم :-)))
مطمینی؟ مامانتو جدیدا ندیده؟:))
اصن مامانمو ندیده :-))) این دفعه دیگه خودمو پسندیدن عاقا :-D
پروفایلتو عوض کن جایزه بگیر :))
جایزه های عظیم :-D
شنبه ۹ دی ۹۶ , ۱۲:۳۵ منتظر اتفاقات خوب (حورا)
همون که جولیک گفت درصدش زیاده!
:-))) من قصد کنکور دادن دارم :-D چطوره؟!بهم میاد اینو بگم؟
شنبه ۹ دی ۹۶ , ۱۳:۳۴ منتظر اتفاقات خوب (حورا)
معمولا در جواب میگن: خب کنکور هم بده. ما که نمی گیم درس نخون:-)))
نه نمیشه من تمرکز ۱۰۰ میخوام :-)) منم اینو میگم میفهمن دارم دنبال بهانه میگردم خسته میشن میرن:-D
دوست خوبیه ولی اون آخرش دیگه چی بود گفت :d
:-)) منم توش موندم 
خوش امدید
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
ممنونم که وارد حریم شخصی من نمیشید و به همون اطلاعاتی که توی پستها نوشتم اکتفا میکنید :)
یک لیموی عاشق زندگی هستم
عاشق عاشقی
و در جست و جوی آرامش هیجان عشق!
مرا بخوان و برایم بنویس
پیوندهای روزانه
Designed By Erfan Powered by Bayan