!…سه نقطه های دل لیمو...!

عجله نکن ! زندگی همین روزاست !

شفای زندگی

چیزی به نام هوای خوب و بد وجود ندارد
هوا فقط وجود دارد
و این گرایش شخصی ماست که هوا را خوب یا بد می سازد!

فرصت اتلاف وقت نداریم.بیایید به کارهای خود ادامه دهیم.

حقیقت هستی من این است که عالی و کامل و تمام عیار آفریده شده ام.
در زمان درست در مکان درست هستم و کار درست را انجام می دهم.
در جهانم همه چیز نیکوست.
(از کتاب شفای زندگی)

یهو میون شلوغی ها تصمیم گرفتم یکم هم حالم رو با کتاب بهبود ببخشم.
ممنونم که وارد حریم شخصی من نمیشید و به همون اطلاعاتی که توی پستها نوشتم اکتفا میکنید :)
یک لیموی عاشق زندگی هستم
عاشق عاشقی
و در جست و جوی آرامش هیجان عشق!
مرا بخوان و برایم بنویس
پیوندهای روزانه
Designed By Erfan Powered by Bayan