!…سه نقطه های دل لیمو...!

عجله نکن ! زندگی همین روزاست !

ز غوغای جهان فارغ

در کنار دریای مواج این روزها , ساحل گزیدم و آفتاب میگیرم...
چسب بزنم به حس خوب و آرامشش , برم و برم تا لحظه ی وصال
که این مشغولیتم به سودای تو را عاشق!
Designed By Erfan Powered by Bayan