!…سه نقطه های دل لیمو...!

عجله نکن ! زندگی همین روزاست !

برادر است دیگر :]

فیلم داره یه دختر خیلی متفاوت ضایع رو نشون میده که ساز مخالف میزنه و دنبال یه چیزای عجیبه , چیزایی براش مهمه ک برای دیگران نیست 

برگشته قاه قاه میخنده میگه ببین این جلو تو لنگ میندازه! تو هم همیشه دنبال چیزای عجیب غریبی , نه میدونی فرق داری با ما , نه نه ! (پشت گوششو میخارونه!!)  تو اصن چه موجودی هستی؟پناه بر خدا 

من :-||||

خودش :-!

بازیگر بیچاره :-|

در و دیوار اتاق :||

Designed By Erfan Powered by Bayan