!…سه نقطه های دل لیمو...!

عجله نکن ! زندگی همین روزاست !

کارگران مشغول کارند!

از این روزها همینقدر بگم که نصف خونه داره کوبیده میشه ! یه مدلی که وقتی میخوام از اتاقم برم بیرون مانتو میپوشم!
صبح با صدای تق تق تق تق پتک(؟!) بیدار میشم و خلاصه یه وضعی
پیشنهاد دادم برای تمیزکاریهای بعدش هم خدمتکار بگیرن :-\
و واقعا خداروشکر که الان در خارج از شهر به سر میبریم ! چرا؟! معضل بزرگ و مهم "آآآب"
بعضی از مناطق شمال شهر حتی  , روزانه چهارساعت با قطعی آب دست و پنجه نرم میکنن. سدها هم شده محل دوچرخه سواری! 
کمتر مصرف کنیم ....  متاسفانه در آینده ای نه چندان دور نوبت ما هم میشه. 
به کجا داریم میریم؟
Designed By Erfan Powered by Bayan