!…سه نقطه های دل لیمو...!

عجله نکن ! زندگی همین روزاست !

رنگ تمنا ندارد!

"رفتن" که بهانه نمیخواهد ،
یک چمدان میخواهد از دلخوریهاى تلنبار شده و گاهى حتى دلخوشیهاى انکار شده ...

 میترسم از خودم برم و اینو هیشکی نمیفهمه حتی تو
اگه رفتم دیگه هیشکی نمیتونه منو برگردونه حتی تو

Designed By Erfan Powered by Bayan