!…سه نقطه های دل لیمو...!

عجله نکن ! زندگی همین روزاست !

هیس!!

زندگی جانم...

برو و وجب به وجب این دنیا را بگرد

ببین کسی را پیدا میکنی مثل من سنگ صبورت باشد؟؟؟

مثل من وقت هایی که ناراحتی دنیا را بهم بریزد؟؟؟

 خودش را به آب و آتش بزند تا غصه از آن صورت نازت جداشود؟؟؟

مثل من وقت هایی که عصبی هستی سکوت کند و بگوید:باشد هر چه تو میگویی،اصلا هر چه تو میخواهی..

مثل من وقت هایی که عصبی میشود

هیچ گاه به روی تو نیاورد و در اوج عصبانیتش به روی تو لبخند بزند؟؟؟

مثل من وقت هایی که اخم میکنی هزار شوخی و لطیفه و خاطره تعریف کند تا تو اخم هایت بازشود...؟؟؟

اشتباه کردی زندگی جانم...

سنگ زدی بر سنگ صبورت

حالا برو و دنیا را بگرد و مثل من سنگ صبور پیدا کن

به قول آن جمله قدیمی که میگوید"گشتم نبود،نگرد نیست...

#امیرعلی_اسدی

ممنونم که وارد حریم شخصی من نمیشید و به همون اطلاعاتی که توی پستها نوشتم اکتفا میکنید :)
یک لیموی عاشق زندگی هستم
عاشق عاشقی
و در جست و جوی آرامش هیجان عشق!
مرا بخوان و برایم بنویس
پیوندهای روزانه
Designed By Erfan Powered by Bayan