!…سه نقطه های دل لیمو...!

عجله نکن ! زندگی همین روزاست !

یه روزی که دیر نیست!

دو روزی میشه که هوا ابریه...
یک ساعت پیش شروع به باریدن کرد...درست شبیه بارون توی فیلمها :)
صدای رعد و برق و باد و تکون خوردن درختها 
با نسیم خنک لذت بخش :)
یه روزی میرم جایی زندگی میکنم که هر روزش این مدلی باشه
 یه روزی که دیر نیست... :)

+when i need u , celine dion 

Designed By Erfan Powered by Bayan