!…سه نقطه های دل لیمو...!

عجله نکن ! زندگی همین روزاست !

نه بوی مهر می‌شنویم از تو ای عجب ... نه روی آن که مهر دگر کس بپروریم

*_*

آن روز چو میرفت کسی 
داشتم آمدنش را باور 
من نمی دانستم معنی هرگز را 
تو چرا بازنگشتی دیگر 


Designed By Erfan Powered by Bayan